Skip to main content

Karlfeldt och dalmålarna


nummer: 28

Utgivningsår: 1996

Så här introducerades boken:

Populärt har Erik Axel Karlfeldts Dalmålningar på rim (1901) uppfattats  som beskrivningar på vers av dalmålningar som han hade sett. Karlfeldt minns dem från sin barndoms Folkärna och mötte dem senare under sommarresor i Dalarna. Vi försöker följa honom i spåren och själva få en inblick i dalmålningarnas värld.

Men det är inte många av dikterna som kan knytas till någon bestämd målning, och flera av dem har ingen motsvarighet bland dalmålarnas tavlor. De är själva bilder eller bildserier och lever sitt eget liv. Här möts en mängd motiv ur gamla myter och senare historia, som speglar sin diktares beläsenhet i äldre litteratur.

Så har han i dalmålarens roll, "med nyckfull pensel", skapat djupt personliga dikter i fängslande, folklig dräkt.

Innehållsförteckning:

Sida
5           Min sångmö är icke av Pinden
6           Till att börja med
9           Karlfeldt och dalmålningarna
23          Leksandsmåleriet i Dala-Floda
31          Rättviksmåleriet
36          Nordiska museet och dalmålningarnas idé
40          Elie himmelsfärd
49          Jone havsfärd
57          Jungfru Maria
64          Draumkvædet- en visdom bakom dalmålningarna
72          Eden
78          Majgreven
83          Tuna ting
92          Den rike ynglingen
102        Yttersta domen
119        ... och till slut
123        Noter

Skriven av
Fries, Ingegerd