Skip to main content

Karlfeldt i sin tid


nummer: 44

Utgivningsår: 2012

NIO UPPSATSER OM EN SKALD & HANS OMVÄRLD

Utdrag ur Christer Åsbergs Förord:

KARLFELDT VAR KONSERVATIV men ingen bakåtsträvare. Så här kunde han predika mot bakgrund av modernismens främsta manifestation, Stockholmsutställningen 1939, vars motto var Acceptera:

Slåttermaskinens porlande läte är oss alla förtroget; det påminner om kornknarrens och smälter harmoniskt in i en stilla kväll. Ett tröskverk är den död och dimmiga höstdagens högt brummande humla. Ett bantåg på avstånd låter som ett andetag av en fors eller ett djupt och lugnande stråkdrag. Jag sov en tid under ett tak, varpå telefontrådar voro fästade, och jag somnade och vaknade som vid bruset av en mäktig eolsharpa.

Eller driver han med oss? Inte kan väl den som utnämnt kornknarren till sin heraldiska fågel hålla till godo med en slåttermaskin? Jo, kanske ändå, poeten av bondestam kunde som svenska bönder i gemen ta till sig moderniteter som underlättade arbetet. Och operverkad av tidens tekniska mystik kunde Karlfeldt inte vara:

Med en tid av så starkt skapande vetenskapligt och tekniskt snille som vår, en tid som förverkligat Ikaros' dröm, kan ej kallas opoetisk. Tekniken skall ha sin gång. Den fyller oss med känslor av kraft och fart, tidens vingsus är stolt. Snart flyga vi till månen som i barndomens drömmar.

Det tog bara knappt fyrtio år innan drömmen var uppfylld. Men tekniken var inte allt:

Rik och inspirerande är vår tid även genom sin psykiska forskning, som tränger allt djupare in i själens inre skikt, dessa djungler, fulla av tjusning och skrämsel.

Vi lever i en brytningstid då industrisamhället och de nationellt baserade institutioner och kollektiva tankemönster som formats under den epoken förvandlas. Ett globaliserat information- och mediesamhälle i ständig förändring och med indiviualisering som honnörsord växer fram. Vi kan genom att uppbåda inlevelseförmåga och fantasi föreställa oss hur det var för människor i Karlfeldts generation att rykas som öreter ur sin bondska groningsgrund och halvt nödda, halv villiga söka en framtid och bärgning i städer och brukssamhällen.
......
Karlfeldts dikt och offentliga verksamhet alltifrån debuten som diktare 1895 till hans bortgång som akademiledamot och nationell talesman 1931 speglar denna brytningstid för 100 år sedan. Boken Karlfeldt i sin tid vill skildra några viktiga facetter. 

Så långt Christer Åsberg och Karlfeldt.

Innehåll

Sida

7     CHRISTER ÅSBERG
       Inledning
13   MATHS ISACSON
       Eriks Axel Karlfeldts tid - en ekonomisk-historisk exposé 
29   CLAES-BERTIL YTTERBERG
       Karlfeldt, fädernas kyrka, väckelsen och sekulariseringen
53   CHRISTER ÅSBERG
       Ungdom och idrott, krig och försvar
83   LINN ARESKOUG
       Fridolins gränsland
95   GUNBRITT BERGGREN
       Ester Claesson, Karlfeldt och den nya trädgårdskonsten
109  NIKLAS SCHIÖLER
        Symbolism, modernism och Vinterorgel
127  GÖSTA BERGLUND
        Utbildningsväsende under omvandling
141  KERSTIN HULTER ÅSBERG
        Sjukdom i Karlfeldts dikt och liv
159  LARS FALK
        Karlfeldt och tekniken

Skriven av
Åsberg, Christer Red.