Skip to main content

Karlfeldt i musiken


nummer: 17

Utgivningsår: 1986

Så här introducerades boken:

Karlfeldt i musiken
redovisar bortåt 800 tonsättningar till dikter av Erik Axel Karlfeldt. De äldsta melodierna torde härröra från medeltiden, den yngsta är skriven i januari 1986.

Ungefär 250 komponister från in- och utland nämnas i verksförteckningen - åtskilliga amatörer men också många av den nordiska musikens främsta namn, med Jean Sibelius i spetsen.

Förteckningen åtföljes av en antologi, upptagande 32 sånger med pianoackompanjemang, både gammal och nytt. Bland visorna påträffas outslitliga slagnummer som Rudolf Norrbys Svarta Rudolf och Bo Sundblads I Lissabon där dansa de. Bland romanserna möter man en rad välkända verk men också nyheter  av bortgångna mästares hand: Emil Sjögrens Intet är som väntans tider (tidigare tryckt endast i en dagstidning år 1906) samt Natanael Bergs Längtan heter min arvedel, Sigurd Kochs Tillägnan och Ture Rangströms Sub luna.

Senast tillkommen är bland visorna  Håkan Steijens Statarvisa och bland romanserna Roland Forsbergs Väverskan, tillägnad Gerda Karlfeldt - två verk som inte heller de tidigare förelegat i tryck.

Karlfeldts musikerkompan Wilhelm Peterson-Berger kommer till synes inte bara som kompositör utan också i märkliga brevuttalanden.

Boken har sammanställts av Arne Bergstrand, som 1974 utgav den av Nils Afzelius påbörjade Erik Axel

Karlfeldts bibliografi, vilken här får ett komplement.

Under rubriken Bibliografi kommer under 2013 en sammanställning av årsböcker som har anknytning till det bibliografiska.

Innehållsförteckning:

Sida
7           FÖRETAL
12         Anmärkningar
15         VERKFÖRTECKNING
16         Upplysningar
45         Anmärkningar
47         Register över tonsättare
51         ANTOLOGI
Vildmarks- och kärleksvisor
52         Midsommarvisa - Jöran Mjöberg
53         Fanjunkar Berg - Felix Körling ( ✝1937)
56         En herde- och namnsdagsvisa - Ruben Liljefors (✝1936)
59         Serenad - Ivar Widéen (✝1951)
62         Majnattsröster - Helena Munktell (✝1919)
67         Lindelin - Erland von Koch
71         Långt borta i världen - Josef Eriksson (✝1957)
Fridolins visor
75         Göken - Svante Nilsson (✝1942)
76         Månhymn vid Lambertsmässan - Wilhelm Peterson-Berger
80         Jag lever allena - K.A. Cervin (?)
82         Intet är som väntans tider - Emil Sjögren (✝1918)
84         Maja hönstjuv - Karl Nygren-Kloster (✝1954)
88         Dalmarsch - John H. Beskow (✝1934)
Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
90         Nu öppnar nattglim sin krona -  Harry Danielsson
94         Längtan heter min arvedel - Natanael Berg (✝1957)
97         Fem farliga F -  Carl Ekberg (✝1972)
98         Jungfru Maria - Nils B. Söderström (✝1956)
101        Ynglingen till Jungfrun - Rudolf Kjellén (✝1922)
Flora och Pomona
103        Tillägnan - Sigurd von Koch (✝1919)
106        I Lissabon där dansa de -  Bo Sundblad
107        Hästkarlar - Nils Ekblom (✝1971)
110        Nattyxne - Wilhelm Stenhammar (✝1927)
Flora och Bellona
116        Härolden - Sven Lindblad
118        Sång med positiv - Björn (Nalle) Halldén (✝1935)
120        Svarta Rudolf - Robert Norrby (✝1969)
122        Vid Färjestaden - Sven Scholander (✝1936)
124        Statarvisa -  Håkan Steijen
Hösthorn
125        Sub luna - Ture Rangström (✝1947)
131        Gamle drängen - Allan Jerbo (✝1984)
133        Väverskan -  Roland Forsberg
139        Gammal ramsa -   Knut Håkansson (✝1929)
Tankar och tal
141        Psaltare och lyra - Gustaf Nordqvist (✝1949)
143        P.-B. OM KARLFELDT. Ur brev till Bo Bergman
146        EFTERDYNINGAR
163        Anmärkningar
167        Namnregister

Skriven av
Bergstrand, Arne