Skip to main content

Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?


nummer: 48

Utgivningsår: 2016

Från: 142kr

Jubileumsåret 2014 arrangerade Karlfeldtsamfundet ett symposium, Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?, på ­Sigtunastiftelsen. Det blev till en stark manifestation av engagerade och kulturmedvetna deltagare från olika delar av den litterära offentligheten och från många litterära sällskap.

Samfundets skriftkommitté har samlat föredrag och diskussionsinlägg till årsboken för 2016, med samma titel som symposiet, Karlfeldt & Co – den förlorande generationen? Huvudredaktörer är Eva-Britta Ståhl och Ola Nordenfors. Boken beskriver hur framför allt 90-talisterna, men även senare diktargrupperingar, hanteras i dagens media-, multi- och masskultursamhälle, bland annat i läroplaner för grundskola och gymnasium, i folkbiblioteken och vid universiteten. De ibland skrämmande inblickarna i dessa världar ges av Anna Nordlund, Maria Ulfgard, Gunnel Furuland, Stina Otterberg och Eva Haettner Aurelius. Men även positiva röster, ungdomliga och poetiska, kommer till tals liksom uppmuntrande tillrop från representanter för litterära sällskap.

Skriven av
Red. Eva-Britta Ståhl och Ola Nordenfors