Skip to main content

Jungfrun och Demonerna


nummer: 50

Utgivningsår: 2018

Från: 186kr

Karlfeldtsamfundets årsbok 2018 är en nyutgåva av en åttio år gammal studie som bevarat sin aktualitet. Den unge poeten Olof Lagercrantz skrev 1938 en bok om Erik Axel Karlfeldt, Jungfrun och demonerna, illustrerad av Bertil Bull Hedlund. Den utgick från en trebetygsuppsats i litteraturhistoria, som han just färdigställt vid Stockholms högskola.

Karlfeldt, död sedan sju år, var vid den här tiden ett något stelnat nationalmonument, inte bara genom sin nobelprisbelönade diktning utan också genom sin offentliga verksamhet som akademisekreterare och talare, en sinnebild för trygg och helgjuten svensk manlighet. I Lagercrantz' tappning förvandlas han i sju kapitel med olika teman till en ungdomlig diktarkollega som på ett levande språk vill tyda vindarnas viskningar och rop och pejla själarnas dunkla djup, ständigt prövande de rätta orden och rytmerna för naturens hemligheter och kärlekens och drifternas förirringar.

Karlfeldtstudien var den första i en lång rad liknande suggestiva tolkningar av Lagercrantz' litterära valfrändskaper och följeslagare, ofta med inslag av självporträtt: Dante och Strindberg, Proust och Ekelöf, James Joyce och Joseph Conrad, och många fler.

Lagercrantz' studie uppskattades inte bara av yngre läsare utan också av äldre Karlfeldtforskare. Torsten Fogelqvist kallar i sin stora Karlfeldt biografi (1940) hans analyser "träffande" och "fruktbärande" och lyfter särskilt fram hans "sinnrika" kapitel om Karlfeldt som "vindens diktare". Och i en recension i Vestmanlands Läns Tidning -– en av ett 40-tal recensioner som ägnades boken – sammanfattade Emil Liedgren sitt positiva intryck: "Måtte den vackra boken finna många uppmärksamma läsare och föra yngre släktled djupare in i Karlfeldts diktning." Det är en förhoppning som kan knytas även till nyutgåvan.

Än i dag kan Lagercrantz' Karlfeldtstudie stimulera till en aktiv och aktualiserande läsning av skaldens diktning. God hjälp på traven får vi genom att nyutgåvan kompletteras med för- och efterord av två nutida litteraturvetare och kritiker, Stina Otterberg och Arne Melberg. Stina disputerade 2010 på en avhandling om Olof Lagercrantz' kritik, Klädd i sitt språk, och skrev 2014 en studie av Karlfeldts dikt "Sub luna", Älska, dricka, sjunga, leva, dö (Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 46). Hon ingår numera i Karlfeldtsamfundets styrelse. Arne skrev under sin tid som professor i allmän litteraturvetenskap i Oslo flera verk om essäer, lyrik och läsning och utgav 2017 en studie av Lagercrantz' författarmonografier, Läsaren Lagercrantz.

Karlfeldtsamfundet ger ut boken som faksimilutgåva. Det exemplar som använts som underlag för nyutgåvan hade av författaren och illustratören dedicerats till det blivande samfundets förste ordförande Anders Yngve Pers. Dedikationen återges i faksimilet – en hälsning på åtta decenniers håll till dagens Karlfeldtläsare.

Skriven av
Lagercrantz, Olof