Skip to main content

Jag ville ha sagt dig de ömmaste ord - Kärleken mellan Gerda och Erik Axel Karlfeldt


nummer: 31

Utgivningsår: 1999

Det här är den okända berättelsen om nationalskalden Erik Axel Karlfeldt och det unga hembiträdet Gerda Holmberg som förenades i livslång kärlek - trots klass- och åldersklyftor. De träffades första gången 1901 och var snart i största hemlighet ett par, men det skulle dröja femton år och tre gemensamma barn innan Gerda äntligen fick gifta sig  med sin Erik.

Erik Axel Karlfeldt har alltsedan genombrottet med "Fridolins visor" 1898 varit en av vårt lands mest älskade och lästa diktare. Mycket har skrivits om hans verk, men privatlivet värnade och vaktade han noga. Carin von Sydows bok utgör därför ett viktigt komplement till förståelsen av skalden och av den kvinna som kom att betyda mer än många hittills anat för hans liv och verk.

Utifrån paret Karlfeldts bevarade brev, Gerdas dagboksanteckningar och egna och andras minnen låter Carin von Sydow med värme och insikt bilden av två starka personligheter växa fram. Här ges också en smärtsam påminnelse om en inte alltför avlägsen tid då klassamhället ännu styrde människors möjligheter och då kvinnor och män levde under mycket olika villkor.

Carin von Sydow är barnbarn till Erik Axel Karlfeldts bror Per. Hon började som ung flicka arbeta som visningshjälp hos Gerda Karlfeldt på Sånggården i Dalarna, och har varit aktiv i Karlfeldtsamfundet under många år. Mellan henne och Gerda utvecklades en varm vänskap och de umgicks flitigt fram till Gerdas död 1981. Det är alltså en mycket insatt berättare som för pennan i denna den första mer ingående skildringen av Erik Axel Karfeldts äktenskap och privata förhållanden.

Ur årsbokens förord hämtas följande:

"...Med utgångspunkt från samtalen med Gerda har hon (Carin) med obruten entusiasm utforskat felande länkar och över åren engagerat hela sin familj i letandet efter data när hon byggt på kunskaperna i karlfeldtiana.  Vad Carin och hennes man Lars betytt för Karlfeldtsamfundet och levandegörandet av Karlfeldtdiktningen och dess ursprung kan inte nog uppskattas..."

Carin von Sydow gjorde också tillsammans med Lars Falk urvalet av dikter i den uppmärksammade och omtyckta (men ännu ej omtryckta) årsboken i Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 26, som utkom 1994 och hade titeln: Låt klinga våra dagar. Se ovan under 1994.

Innehållsförteckning:

Sida

9           FÖRORD AV HANS BARENTHEIN
13         TACK
15         INLEDNING
25         1. DIKT OCH VERKLIGHET
             Gerda avslöjar att hon inspirerat till dikten Häxorna - berättar om Gökstölden och övriga
             Fattigmansverser - Gerdas uppväxt
31         2. LIDA OCH NJUTA JORDLIVETS FULLA MÅTT (1901-1906)
             Mötet - Folke föds - Aagot Lidforss - Folke inackorderas hos familjen Boström - Erik i
             giftermålstankar - Gerda åter i väntans tider - Erik arbetar med Flora och Pomona
55         3. GÄCKAD LÄNGTAN OCH FÅGÄNG GLÖD (1907-1909)             
             1907
             Sune föds - Erik om sin glädje över barnen och sitt ansvar för Gerda och dem - Gerda och Sune  
             flyttar till Åsögatan 103 - Gerda och barnen hos Boströms på Hjälmö över sommaren
             1908
             Gerda hos sina föräldrar över sommaren - Erik på Skagen - funderar över hur han ska ordna upp
             sitt familjeliv - Gerdas oro för framtiden
             1909
             Första sommaren i Ropnäs - Gerda och Sune hos Gerdas föräldrar - Erik besvarar brev från  
             Gerdas mor - Erik flyttar till Floragatan - Gerda får biljett till Svenska Akademiens
             högtidssammanträde -
65         4. VÄND DIG FRÅN MIG, VÄND DIG TILL MIG (1910-1912)        
             1910
             Erik i Mora - på studentjubileum i Västerås - sommar i Ropnäs - kris i förhållandet -
             Gerdas avskedsbrev - Erik i Mölle
             1911
             Gerda och Sune flyttar till Åsögatan 113 - sommar i Ropnäs - Erik på Skagen - Folke 8 år
             1912
             Erik får luftrörskatarr, vistas i Sångmyra - Gerda arbetar som sömmerska - sommar i Ropnäs -
             Lena Börjeson - Erik utses till Svenska Akademiens sekreterare
87         5. TVÅ VILSNA HJÄRTAN SOM EN BRAND I LJUNG     
             Kärleken mellan Lena Börjeson och Erik - en middagsbjudning med Erik, Lena  och Albert
             Engström - brev från Albert till Lena
93         6. MOT NYA NÅDÅR SOM EJ FÅ SLÖSAS (1913-1915)       
             1913
             Erik får lunginflammation, Gerda ingriper - vistelse på Mössebergs sanatorium - Erik och Gerda i
             Dala-Floda - Erik i Undersåker - Gerda och barnen i Ropnäs
             1914
             Erik åter på Mössebergs sanatorium - Gerda och pojkarna i Hålland - Erik i Åre och Dala-Floda -
             Gerda väntar barn - första världskriget bryter ut - gemensam jul
             1915
             Anna Blanzeflor föds - sommarvistelse i Hysingsvik - Gerda skriver om de gångna åren
118       7. SÅ LÄS I MITT HJÄRTA OCH TAG OCH GIV (1916)      
             Dikten Gratulation till Anna på ettårsdagen - Erik firar påsk i Leksand - Gerda får vetskap om en
             ny kvinna i Eriks liv, vill lämna honom och barnen - vigseln - hela familjen i Brevik - Erik till Åre -
             ett gemensamt hem på Lidingö
134       8. JAG HYRDE MIG ETT LANTLIGT HUS (1917-1918)          
             1917
             Gerda väntar barn - Erik till Öland och Dalarna - Ulla Gerda Gabriella föds - Erik blir
             hedersdoktor
 i Uppsala
             1918
             Erik arbetar med Flora och Bellona - sommar i Brevik - Erik till Dalarna, en tomt i Sjugare är till
             salu - familjen flyttar till Mosebacketorg - Flora och Bellona publiceras
149       9. FRÅN MURARS HÄGN TILL SJUGARE BY (1919-1923)
             1918/1919
             Ljusstöperskan - liv och umgänge i hemmet - sommar i Brevik - Erik och Folke i Mora -       
             Kyrkosångarne
             1920
             Erik och Sune i Älvdalen - familjen i Älvdalen under sommaren
             1921
             Erik och Sune i Älvdalen - sommarvistelse i Emma Zorns villa i Mora-Noret  - gårdsplanen i
             Sjugare inköps - planläggning och byggnation av Sånggården - julhelg i Mora-Noret
             1922
             Familjen flyttar till Östermalmsgatan - första sommaren i Sjugare
             1923
             Gerdas januaribrev till Erik - Gerda 40 år, Sune konfirmeras, Folke tar studenten - jul på
             Sånggården
172       10. ÅT ANNAN TRAKT (1924-1926)
             1924
             Erik i Italien - sommar i Sjugare - Höstpsalm - Ernst Beckmans gravsättning - jordbrukets dag i
             Hedemora - Arvid Backlund arbetar med byst av Erik - Erik 60 år - dikten Vandring
             1925
             Gerda på Zorngården - vårresor till Sjugare - dikten Aftonbön - sista bevarade brevet från Gerda
             1926
             Dikten Avskedet - resan till Danmark -  utdrag ur I Dalarne i Turistföreningens årsskrift 1926
204       11. TONER UR SOMMAR OCH HÖST (1927)
             Gerda och -Eriks stadsnöjen -  födelsedagsmiddagar - tal till gymnasisterna i Norra
             Latinläroverket - resan till Frankrike - sommar på Sångs - Gerdas mor avlider - Erik arbetar med  
             Hösthorn - Grazia
             Deledda får nobelpris i litteratur - Emma Zorn skriver till Gerda
226       12. TIDEN ÄR PILGRIM (1928)
             Middag på ärkebiskopsgården - resan till Italien - utflykt i Uppland med Nathan Söderblom -  
             besök på Salsta slott - sommar på Sångs
240       13. SNABBT JAGAR STORMEN VÅRA ÅR (1929-1931)
             Erik 65 år - Erik och Sune på Sångs - Emma Zorns 70-årsdag - Eriks sista Sångssommar - den 
             sista dikten - Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord -Erik avlider - jordfästningen - begravningen
254       14. JAG PRÖVAR ATT VÄCKA DEN KLANG SOM DU SPRITT
             Gerdas liv efter Erik - Nobelpriset - Gerdas syn på Eriks och hennes privata liv - festligheter till    
             skaldens ära - Gerdas arbete på Sångs hyllas - Gerda avlider
263       SELEKTIV BIBLIOGRAFI
265       PERSONREGISTER

Skriven av
von Sydow, Carin