Skip to main content

Jag är lust och jag är längtan


nummer: 42

Utgivningsår: 2010

Från: 159kr

Jag är lust och jag är längtan
KÄRLEKSDIKTER AV ERIK AXEL KARLFELDT

Så här introducerades boken:

"Erik Axel Karlfeldt är en kärlekens poet. I hans dikter finns den första förälskelsens blyga längtan och älskogens hetta, dofter och höjdpunkt. Även det mogna livets trygga kärlek kommer till uttryck - kärleken till en livskamrat eller en allomfattande högre makt.

Jag är lust och jag är längtan rymmer kärleksdikter av Erik Axel Karlfeldt. Agneta Pleijel kommenterar dikterna i ett efterord som ger sammanhang och djup.
De har illustrerats av Lena Sjöberg som här för första gången tolkar Karlfeldt."

En liten behändig liten bok om kärlek som Du kan ha med Dig när Du så önskar!

Årsbokskommitté:
Karl G Fredriksson
Karin Perers
Eva-Britta Ståhl
Claes Bertil Ytterberg,
Christer Åsberg

Redaktör: Karin Perers

Innehållsförteckning:

Sida
6            Förord CLAES-BERTIL YTTERBERG
8            Dikter i urval (106 st)
107        Karlfeldt och kärleken - AGNETA PLEIJEL
135        Karlfeldts diktsamlingar
136        Diktregister
140        Karlfeldtsamfundet
141        Karlfeldtsgårdar

Skriven av
Perers, Karin Red.