Skip to main content

I Dalarne, Lukt och Doft


nummer: xx

Utgivningsår: 1995

Jubileumshäfte

Så här introducerades Jubileumshäftet:

På initiativ av dåvarande ordföranden i Karlfeldtsamfundet, Lars-Erik Linnarsson, har denna specialutgåva utgivits för att celebrera att det detta år, 1995, var 100 år sedan Erik Axel Karlfeldt gav ut sin första diktsamling:

Vildmarks- och kärleksvisor.

Häftet på 45 sidor med vackra färgfoton presenterade två av Karlfeldts

uppsatser:

- I DALARNE (som först publicerades i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1926) och
- LUKT OCH DOFT

Jöran Mjöberg skriver i inledningen:

Hur rik på skildringar av hans personliga landskap är inte Karlfeldts dikning! I uppsatsen "I Dalarne" berättar han utförligt om sina möten med  landskapet och om sina fördjupade upplevelser av de enskilda trakternas och socknarnas väsen. På liknande sätt innebär hans utveckling från debutdiktsamlingen 1895 till Hösthorn 1927 ett vidgande av hans geografiska och lyriska landskap. I Vildmarks- och kärleksvisor liksom i Fridolins visor och Fridolins lustgård är hans födelsebygd, Folkare, scenen för dikterna, medan övre Dalare får en plats i hans senare samlingar. Det sker t.ex. i dikter som "Och solen löper i jungfrun", I Mora, Karl Johan och i de många fina dikterna från Sjugare i Hösthorn, samtidigt som Folkarebygden försvinner ur blickfånget och det centrallyriska inslaget blir starkare.

Och hur centralt är inte luktsinnet i Karlfeldts poesi och poetiska prosa då han nalkas naturens väsen! Det är tydligt att hans perspektiv alltid är bestämt av de mänskliga sinnena, så också synen, hörseln, känseln, smaken. Men man kan undra om inte doftupplevelserna är det som karakteriserar honom själv allra djupast. I uppsatsen "Lukt och doft" beskriver han egenarten hos så mycket som ett trettiotal blommor, buskar och kryddväxter. Och hur mättat förstår han inte att i dikterna skildra naturens "ångor" - ett ord som talar till både syn- och luktsinne: hässjornas "kvalm", doften från humlornas bon över gulnande ängar, de nattutsprungna häggarnas tunga blomdoft, doften från nattglim under kornblixtskyn, örtbädden med kummin oc kummer vars rika utdunstning lockar honom till aningsljuv sömn och slutligen drömmen - i Hösthorn - att få sammanfatta livets rikedom i "ett nejlikdoft".

Innehållsförteckning:

Sid

2        Inledning
5        I DALARNE
31      LUKT OCH DOFT

Skriven av
Karlfeldt, Erik Axel