Skip to main content

Henry Fielding - ett författarprojekt av Axel Karlfeldt


nummer: 16

Utgivningsår: 1985

Så här introducerades boken:

"En okänd bok av E.A. Karlfeldt - är det verkligen möjligt? Ja, i skaldens kvarlåtenskap låg ett stort, vackert renskrivet manuskript med titeln: 'Henry Fielding, ett författarporträtt.' Boken som skrevs färdig 1898 var hans licentiatavhandling. Redan att det existerade ett otryckt vetenskapligt arbete av diktaren var en sensation. Själv hade jag tidigare fått kännedom om boken genom min lärare Martin Lamm, men jag fick länge besked om att den inte existerade utan sannolikt på författarens egen önskan hade förintats. Efter många år misstänkte jag emellertid, att boken  existerade och hade hamnat i Karlfeldtsamlingarna på Kungliga Biblioteket.

På svenska finns veterligen ännu inte någon bok om Fielding (1707-1754). Karlfeldts manuskript har av honom själv sagts vara ofullbordat.  Karlfeldts akademikamrat  Per Hallström  hade skrivit en ypperlig essay som behandlar den roman av Fielding som Karlfeldt aldrig hunnit fram till, 'Tom Jones'. Det var Karlfeldts egen tanke att hans arbete skulle kunna kompletteras med Hallströms essay.

Så har skett i föreliggande bok - två av vårt ärorika  1890-tals finaste författare står alltså bakom denna bok om den store Fielding. Jag vill tillägga att det var min lärare Martin Lamm som uppmanade mig att utge avhandlingen. Han nämnde då också att hans egen lärare Henrik Schück hade samma önskan."

Så berättar Sven Stolpe, som skrivit inledningen till denna bok, som även är illustrerad med ett antal engelska stick från Fieldings tid.

Innehållsförteckning:
Boken har ingen innehållsförteckning.

Det är alltså genom Sven Stolpe som Karlfeldts liceniatavhandling "HENRY FIELDING
Utkast till ett författarporträtt" kunnat utges som nr 16 i Karlfeldtsamfundets skriftserie.

Stolpe nämner att licentiatavhandlingen saknar en framställning av Fieldings viktigaste roman, "Tom Jones".
Vid ett sammanträffande mellan Karlfeldt och Stolpe sade Karlfeldt att Per Hallström skrivit en essay som ungefär täckte det parti av biografin som Karlfeldt inte själv hunnit fullborda.

Karlfeldt tänkte på boken "Konst och liv" (1911) där ett kort avsnitt behandlar romanen "Tom Jones". Essayen ingår som avslutande del i detta års skriftserie.

Skriven av
Karlfeldt, Erik Axel