Skip to main content

Erik Axel Karlfeldts bibliografi. Del 2


nummer: 20

Utgivningsår: 1989

Så här introducerades boken:

Det ges ingen egentlig introduktion till boken. Bokens titel är ju i sig självförklarande.

Detta är fortsättningen på det i sanning omfattande arbete som presenterades som Karlfeldt-samfundets Skriftserie Nr 5, 1974 med titeln ERIK AXEL KARLFELDTS BIBLIOGRAFI, skriven av Nils Afzelius och färdigställd av Arne Bergstrand.

Avslutningsvis ges i boken några kompletteringar till Arne Bergstrand: KARLFELDT I MUSIKEN,
Skriftserie Nr 17, 1986. (Se ovan under 1986).

Bibliografierna är ovärderliga för den karlfeldtintresserade.

Innehållsförteckning:
Innehållsförteckningen är alltför omfattande för att ta plats här. En ytterligt komprimerad sådan följer här:

Sida
5-14         FÖRETAL
22-23       FÖRETAL
15-16       KARLFELDTS I TRYCK UTGIVNA SKRIFTER
23-36       KARLFELDTS I TRYCK UTGIVNA SKRIFTER
16-21       SKRIFTER OM KARLFELDT
36-89       SKRIFTER OM KARLFELDT

Karlfeldt i musiken
90             Ännu några anteckningar
90-91        Ännu några anteckningar
95             Ännu några anteckningar
92-94       Supplement till verkförteckningen
21-22        Signaturer och pseudonymer
96-97        Signaturer och pseudonymer
98             Efterskrift
99-00        Personregister

Ett betydande antal hänvisningar till Skriftserie Nr 5, 1974, ERIK AXEL KARLFELDTS BIBLIOGRAFI,
ges också.

Skriven av
Bergstrand, Arne