Skip to main content

Erik Axel Karlfeldt - Vägen till Nobelpriset


nummer: 41

Utgivningsår: 2009

Från: 179kr

Så här introducerades boken:

Erik Axel Karlfeldts diktning tilldelades Nobelpriset i litteratur 1931. Ord ur hans dikter lever i vår tids samtal och texter, ibland utan att alla känner källan: Intet är som väntans tider. Den vår de svaga kall höstTalar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin...

I den här boken talar Karlfeldt själv genom sina dikter. Han är klangfult ackompanjerad av foton som också de rymmer poesi. Artiklar ger inblick i Karlfeldts liv från barnaåren på bondgård i Dalarna till framgångarna som författare och ständig sekreterare i Svenska Akademien. Bilder från Karlfeldts egen tid samspelar med foton från miljöer som för alltid är förknippade med honom, inte minst hans prunkande trädgård i Sjugare by.


Innehållsförteckning:

Sida
7           Att möta Karlfeldt
             CLAES-BERTIL YTTERBERG
7           Vårnatt
9           Fäderna
10         Barndomsåren i Karlbo i Folkärna
             KARIN PERERS
13         Uppbrott
15         Träslottet, i urval
16         Studieåren i Västerås
             CLAES-BERTIL YTTERBERG
21         Intet är som väntans tider
23         Vandringsåren som ung
             GUNBRITT BERGGREN
27         Längtan heter min arvedel
29         Karlfeldt i Uppsala
             LARS FALK
30         Jag är en sjungandes röst
33         Sång efter skördeanden
34         Fridolin
             CHRISTER ÅSBERG
38         Svarta Rudolf
40         Kompanerna
             EVA-BRITTA STÅHL
43         Böljebyvals
45         Akademisekreteraren och talaren
             CHRISTER ÅSBERG
49         Psaltare och lyra
51         Nu öppnar nattglim sin krona
52         Gerda och Erik
             CARIN VON SYDOW
55         Väverskan
56         I hägn och lä med de sina
             GUNBRITT BERGGREN
63         Den sena lustgården
64         Trädgården i Sjugare - somrars fröjd och vintrars oro
             GUNBRITT BERGGREN
70         Vinterorgel
72         Lönnars lund
             GÖSTA BERGLUND
75         Jungfru Maria
76         Den sångbare Karlfeldt
             KARL G. FREDRIKSSON
79         Höstpsalm
81         Nobelpriset
             CHRISTER ÅSBERG
83         Sub luna
84         Diktaren Karlfeldt
             CHRISTER ÅSBERG
85         Dina ögon äro eldar
89         Första minnet
90         Ord om Karlfeldt
93         Karlfeldtsamfundet
94         Karlfeldtsgårdarna
96         Karlfeldts verkförteckning

Skriven av
Perers, Karin Red.