Skip to main content

Erik Axel Karlfeldt, Oration till skalder och kompaner


nummer: 45

Utgivningsår: 2013

Från: 63kr

Så här presenterades boken:

ORATION TILL SKALDER OCH KUMPANER är ett av de prosastycken Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) skrev under sina sista år. Efter den monumentala diktsamlingen Hösthorn, 1927, var Karlfeldt beredd att pröva nya vägar. Han förberedde en essä- och tankebok, Fridolins husapotek. Några sena dikter visar att även hans poesi var på väg att förnyas. Men Karlfeldt avled våren 1931 och det finns bara ansatser och brottstycken kvar. Hans diktning tilldelades Nobelpriset samma år.

Sommaren 1930, då orationen skrevs, ventilerade Karlfeldt sina tankar om poesi, samhälle och tidens idéer i en intervju med en ung dansk journalist, Carl Henrik Clemmensen. Intervjun återges här tillsammans med några notiser om Clemmensens senare öde med förvecklingar in i vår egen tid. Redaktören Christer Åsberg ger också en presentation av Karlfeldts oration.

Redaktör:
Christer Åsberg

Innehållsförteckning:

Sida
6   Kornknarr, sänghalm
9   Erik Axel Karlfledt:
     Oration till skalder och kompaner
19 En såningsman
21 Christer Åsberg:
     Poeten som orator
32 Kyrkherrn i Nor
35 Carl Henrik Clemmensen:
     Fridolin dansar ...
51 Vandring
52 Psaltare och lyra
55 Christer Åsberg:
     Referenser och noter
60 Testamente

Skriven av
Åsberg, Christer Red.