Skip to main content

Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk


nummer: 21

Utgivningsår: 1989

Så här kan boken introduceras:

Ett förnämligt material som efter långa efterforskningar presenterats i Karlfeldt-samfundets skriftserie.

Som arkivarie hos Visans Vänner i Stockholm, har Kurt G Trägårdh upprättat en Karlfeldtdiskografi och dessutom inkorporerat radioprogram, radioinspelningar och
TV-program där Karlfeldts dikter sjungits eller reciterats.

Han har därför valt att kalla sin sammanställning Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk.

Kurt G Trägårdh, som vid genomgång av Visans Vänners arkiv funnit många Karlfeldttonsättningar fick genom vissångaren och konstnären Håkan Steijen kontakten med Arne Bergstrand som var i färd med att dokumentera alla Karlfeldtdikter som var tonsatta (vilket resulterade i Skriftserie 17, 1986 Karlfeldt och

musiken). Brevväxlingen mellan Kurt G Trägårdh och Arne Bergstrand inledde ett intensivt forskningsarbete. Det tog Kurt G Trägårdh 4 år av forskning och resultatet är
Erik Axel Karlfeldt. Inspelningar av hans verk.

Ovanstående text är hämtad från ett avsnitt i Karlfeldt och musiken.

Innehållsförteckning:

Sida
7           Företal
17         Verksförteckning
113        Nothänvisningar
117        Register över dikter
119        Register över kompositörer
120        Register över sångare
122        Register över körer
123        Register över recitatörer
124        Register över orkestrar
125        Register över musiker med olika instrument
127        Register över skivmärken

Skriven av
Trädgårdh, Kurt G