Skip to main content

Erik Axel Karlfeldt – dikt och liv


nummer: 37

Utgivningsår: 2005

Monografin "Karlfeldt - DIKT OCH LIV" av Staffan Bergsten publicerades i mars 2005 och utgör Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 37.

"Karlfeldt - DIKT OCH LIV"

(WAHLSTRÖM & WIDSTRAND).

Monografin är den första övergripande framställningen av Karlfeldts liv och verk sedan 1940-talet.

Karlfeldtsamfundets styrelse och skriftkommitté gläds åt att kunna presentera detta verk som länge stått på vår önskelista. Vi tackar också Staffan Bergsten för hans mångsidiga och djuplodande insatser och citerar ur hans eget förord:

...." Mycket kan sägas - och mycket har sagts - emot Karlfeldt för storvulen retorik och manschauvinistiska värderingar, och i dessa avseenden hör han till en förgången epok. Men som natur- och kärlekslyriker och det poetiska hantverkets mästare är han evigt ung - det är vad jag hoppas övertyga mina läsare om."

Monografin utgör utgåva nr 37 i Karlfeldtsamfundets skriftserie och finns även att köpa i bokhandeln.

Innehållsförteckning:

Sida
9        Förord
11       Inledning: Tre teman
13           Lust och längtan
22           Arvet från fäderna
33           Blommornas kärlek
41       Debut i livet och i litteraturen
41           Groningsgrunden
49           Skolåren
58           Katastrofen
64           Studentens olyckliga dar
71           Skönheten och begäret
74           Visornas vers
81           En ljudande malm
89       Löskerkarlen stadgar sig
90           Passion i Molkom
94           Fridolin och Fielding
103      Karlfeldts poetiska universum
103          Dalarna som svensk nationalsymbol
108          Höst och vår, dag och natt
115          Bondeår och kyrkoår
121          Bibliska bilder på vers
129      Flora poetica
129          Blomsterkungen och hans kronprins
133          Ur blomsterpoesins historia
136          Ur pictura poesis
140          Kvinnans doft
145      Ämbetsskalden
145          E.o. biblioteksamanuensen
149          Akademiledamoten
152          Den stora passionen
161      Den förhäxade
161          Kärlek och demoni
167          Mottagandet
170          Häxkunskap
173          Salighet och fördömelse
170          Poetiskt efterspel
183      Livets middagshöjd
183          En stadgad karl
188          Kompanerna
194          Det evigt kvinnliga - och det evigt manliga
199          Karlfeldt och barocken
209      Kris- och krigsår
209          Sjukdomen
212          Nära döden
219          Den botfärdige
227          Ovan stridsvimlet
232          Åter till provinsen
239      Den sena lustgården
239          Storborgare och småbrukare
245          Orgeln som bild för världen
248          Mognad eller resignation
256          En doftlös hybrid
265      Tro, hopp och minne
265          Quo vadis?
270          De sista ansatserna
275          Åkallan och bön
286          Vind, stark vind
293      Litteratur och källor
307      Kronologisk översikt över Karlfeldts liv och verk
323      Diktregister
327      Personregister
333      Bildkällor

Skriven av
Bergsten, Staffan