Skip to main content

Erik Axel Karlfeldt, Samlade dikter


nummer: 33

Utgivningsår: 2001

Erik Axel Karlfeldt, Samlade dikter med kommentarer
av Johan Stenström

Så här introducerades boken:

ERIK AXEL KARLFELDT tillhör våra mest älskade författare. Med dikter som "Jungfru Maria", "Dina ögon äro eldar" och "Vinterorgel" har han skrivit  in sig i folkets hjärta. Hans poesi är en mötesplats för motsatser; hos honom finner man den skönaste kärlekspoesin men också dikter om livets stora frågor; han är ungdomens diktare men betraktar ofta de flydda åren ur den åldrade mannens perspektiv. Karlfeldts dikt är lärd men också humoristisk. Han är saknadens skald, oavsett om det är kärlek, ungdom eller det folkliga och förgångna i hembygdens Dalarna som skildras.

Nu föreligger i en volym Karlfeldts sex diktsamlingar (Vildmarks-och kärleksvisor, Fridolins visor, Fridolins lustgård, Flora och Pomona, Flora och Bellona samt Hösthorn) och ett  urval tidiga dikter. Samtliga dikter är försedda med ordförklaringar och kommentarer av Johan Stenström, lektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.

Utgivningen sker i samarbete med Karlfeldtsamfundet.


Innehållsförteckning:

Sida
7              Förord
9              Inledning
23           Tidiga dikter
41           Vildmarks-och kärleksvisor (1895)
111         Fridolins visor (1898)
191         Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901)
283         Flora och Pomona (1906)
359         Flora och Bellona (1918)
469         Hösthorn (1927)
557         Sena dikter
575         Erik Axel Karlfeldts liv i sammandrag
579         Register
Skriven av
Stenström, Johan