Skip to main content

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 189

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 190

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 205

Warning: Undefined variable $title in /home/karlfeld/karlfeldt.org/public_html/media/zoolanders/elements/imagepro/imagepro.php on line 206

Älska, dricka, sjunga, leva, dö


nummer: 46

Utgivningsår: 2014

Från: 64kr

Wahlström & Widstrand
ISBN 978-91-46-22610-9


Stina Otterberg tar med läsaren in i Nobelpristagaren Erik Axel Karlfeldts klassiska diktvärld. Utifrån dikten "Sub luna" ställer hon fem dörrar dit in på glänt: älska, dricka, sjunga, leva, dö. Essän och det personliga dikturvalet som medföljer blir till ett möte med en diktare som framstår som lite mänskligare och lite mer ofullkomlig än den en gång så dyrkade nationalskalden. En annan bild av människan Karlfeldt framträder också i det urval foton ur hans familjealbum som avslutar boken. 

Innehållsförteckning
Inledning
Älska
Dricka
Sjunga 
Leva 

Noter
Dikter
Fotografier

Skriven av
Otterberg, Stina