Lyssna på Karlfeldt

Träslottet
I Juda städer
I passionsveckan
Epistel till Sabbacus
Sub luna
Höstpsalm

Diktuppläsningarna är hämtade från Karlfeldtsamfundets Årsutgåva Nr 33 från 2001 med titeln Jag är en sjungandes röst. Inspelningarna gjordes 1930.

Här finner Du en förteckning av de inspelningar som gjorts där Karlfeldt läser några av sina egna dikter. Erik Axel Karlfeldts röst finns inspelad på grammofon och överförd till kassett och CD.


Inspelningar på skivbolaget Pathé

 45817, 45818.

År 1930. Karlfeldt läser följande dikter:
• Elie Himmelsfärd ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
• I Juda städer ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
• Träslottet ur diktsamlingen Flora och Pomona
• Sub luna ur diktsamlingen Hösthorn
• Höstpsalm ur diktsamlingen Hösthorn

Inspelningar på skivbolaget Polyphon

 KS 6018

År 1930. Karlfeldt läser dikterna:
• Epistel till Sabbacus ur diktsamlingen Flora och Pomona
• I passionsveckan ur diktsamlingen Flora och Pomona

Överföring till CD

Karlfeldtsamfundet gav år 2001 ut en CD baserad på grammofoninspelningarna från 1930. Inspelningarna är således desamma som visats ovan från 1930.

Överföring till kassettband

Samtliga på Pathé 45817, 45818 med undantag av I passionsveckan, Polyphon KS 6018

Karlfeldtsamfundet gav år 1987 ut ett kassettband baserat på grammofoninspelningarna ovan från 1930 Dikter av Erik Axel Karlfeldt i ord och ton (Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 18, 1987).
Karlfeldt läser dikterna:
• Elie Himmelsfärd ur diktsamlingen Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim
• Träslottet ur diktsamlingen Flora och Pomona
• I passionsveckan ur diktsamlingen Flora och Pomona
• Sub luna ur diktsamlingen Hösthorn
• Höstpsalm ur diktsamlingen Hösthorn

Radioprogram

Sveriges Radio har inspelningar där Erik Axel Karlfeldt läser urval av sina dikter. Ett exempel är Genom gökskog och näktergalsland – resa i Karlfeldts värld (1 mars 1963). Karlfeldt läser Elie Himmelsfärd och Träslottet. Därtill sjunger Erik Saedén några av Karlfeldts dikter.


Hur gjordes inspelningar 1930?

En historiskt intressant berättelse över hur man 1930 gjorde grammofoninpelningarna med bl.a. Karlfeldt

Hur gjordes inspelningar 1930?

"Chefredaktören och författaren Karl Johan Rådström föreslog i början av 1930 Sveriges författareförening att man skulle starta en intalning på grammofonplattor av svensk dikt, där författarna själva läste sina dikter. Detta förslag mottogs med spontan förståelse

Uppdraget gick till den franska firman Pathé Frère som valde biografen Flamman vid Hornsgatan på Söder i Stockholm som inspelningslokal. Lokalen låg efter dåtida Stockholmbegrepp lite avsides – detta var före Västerbrons tillkomst – man var mån om att få en lokal fri från störningar av trafik och buller.

Heidenstam var den förste som skulle börja läsa den 11 juni 1930. Men man hade knappt hunnit sätta igång förrän ett väldigt dån hördes som skakade hela huset. Teknikerna fick byta vax och Heidenstam fick börja från början igen. Innan man funnit orsaken kom ett andra och tredje dån mitt i andra och tredje vaxet. Förklaringen: Samma dag hade man påbörjat sprängningar på tomten intill. Stockholms mest störningsfria lokal enligt producenternas beräkningar hade förvandlats till den mest olämpliga av alla. Genom att bjuda bergsprängarna på frikostigt tilltagna pilsnerraster lyckades man genomföra inspelningarna. Inalles gjordes 46 intalningar av 20 författare under den här inspelningsveckan i juni 1930.
 
Karlfeldt var med sista inspelningsdagen.
Han läste med samma trygga lugn som alltid.

Han kom med sina diktböcker under armen och sade helt enkelt:
"Vad skall vi nu ta?"
 
Och så blev det Elie Himmelsfärd, Höstpsalm, I Juda städer, Sub luna och Träslottet (Pathé 45817, 45818)."

Samma år, 1930, gjorde Karlfeldt på Norstedts litteraturskiva Polyphon KS 6018 en intalning av
Epistel till Zabbacus och I passionsveckan."

Andra tolkar
Karlfeldt

Lars Anders Johansson

Sjunger ”Adrian Brushane”

Evert Taube

Sjunger ”Svarta Rudolf”
(tidigt 1920-tal)

Lars Anders Johansson

Sjunger ”Elie himmelsfärd”

Lars Anders Johansson

Sjunger ”Gamle drängen”


Bli medlem!

Medlem blir du genom att trycka på knappen brevid och fylla i dina kontaktuppgifter.

Välkommen till ett livaktigt litterärt samfund!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalar du till Karlfeldtsamfundets 
bankgiro 730-1716, 
plusgiro 67 96 73-4 eller 
Swish 12345 72 541
Om du har frågor, mejla till 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Medlem: 240 kr/år.
Familjemedlem: 120 kr/år.
Ungdom under 25 år eller studerande under 30 år: 120 kr/år

Ständig medlem: Engångsbelopp 10 gånger årsavgiften för fullbetalande medlem. (Gäller endast enskild person).

Medlemsförmåner

Årets bok i Karlfeldtsamfundets skriftserie
Karfeldtsamfundet ger varje år ut en bok med anknytning till Erik Axel Karlfeldt. Ibland kan årsutgåvan vara en CD eller DVD. Här finns en förteckning över samfundets samtliga årsutgåvor: Karlfeldtsamfundets skriftserie.

Inbjudan till Karlfeldtsamfundets möten
Som medlem i Karlfeldtsamfundet blir Du inbjuden till samfundets två årliga möten, Vintermötet samt Års- och Sommarmötet. Vintermötet äger rum i Stockholm/Uppsala en lördag i januari/februari. Vi samlas för ett intressant föredrag, musikunderhållning och samkväm efteråt. Års- och sommarmötet äger rum en helg i juli/augusti på en plats med anknytning till Karlfeldt, vartannat år i Dalarna. 

Kontakt

Frågor om Erik Axel Karlfeldts liv och diktning

Kontakt

GUNBRITT BERGGREN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070-580 11 95

Allmänna frågor om Karlfeldtsamfundet

Frågor om medlemsregistret

Kontakt

GUNNAR KÄRRBOM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Av samfundet utgivna böcker/CD/video

Kontakt

ANDERS BACK
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
073-41 162 60

Frågor om hemsidan

Kontakt

CARI HILDEBRAND
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 070-605 79 06

© Karlfeldtssamfundet. (av voya)