Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

På en kyrkklocka

Sena dikter

                     (Ulvsjö kapell i Mora)

Här, där vallfartsvägen gick fram ur skogarna tiomila,
här, där myren vart vall mellan fjäll och sjö,
här vill jag höja min röst och bjuda till pilgrimsvila
dem som med Herranom gå, dem som i Herranom dö.


Förklaringar:
"På en kyrkklocka" trycktes första gången i Tankar och tal. Med ett lyriskt bokslut, utgiven av Torsten Fogelqvist, 1932.

där vallfartsvägen gick fram pilgrimernas väg till S:t Olofs grav i Trondheim ska enligt traditionen ha gått över Ulvsjö