Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Jungfru Maria

Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)

Hon kommer utför ängarna vid Sjugareby.
Hon är en liten kulla med mandelblommans hy,
ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by, 
där aldrig det dammar och vandras.
Vilka stigar har du vankat, så att solen dig ej bränt?
Vad har du drömt, Maria, i ditt unga bröst och känt,
att ditt blod icke brinner som de andras?
Det skiner så förunderligt ifrån ditt bara hår,
och din panna är som bågiga månen,
när över Bergsängsbackar han vit och lutad går
och lyser genom vårliga slånen.

Nu svalkar aftonvinden i aklejornas lid,
och gula liljeklockor ringa helgsmål och frid;
knappt gnäggar hagens fåle, knappt bräker fållans kid,
knappt piper det i svalbon och lundar.
Nu gå Dalarnes ynglingar och flickor par om par;
du är utvald framför andra, du är önskad av en var,
vad går du då ensam och begrundar?
Du är som jungfrun, kommen från sitt första nattvardsbord,
som i den tysta pingstnatt vill vaka
med all sitt hjärtas bävan och tänka på de ord
hon förnummit och de under hon fått smaka.

Vänd om, vänd om, Maria, nu blir aftonen sen.
Din moder månde sörja, att du strövar så allen.
Du är liten och bräcklig som knäckepilens gren,
och i skogen går den slående björnen.
Ack, den rosen som du håller är ditt tecken och din vård,
den är bringad av en ängel från en salig örtagård:
du kan trampa på ormar och törnen.
Ja, den strålen som ligger så blänkande och lång
ifrån aftonrodnans fäste över Siljan –
du kunde gå till paradis i kväll din brudegång
på den smala och skälvande tiljan.


Förklaringar:
"Jungfru Maria" trycktes första gången i Ord och Bild, årg. 9, 1900.

Nya testamentets Jungfru Maria framställs i dikten som en ung dalkulla.
1. Sjugareby en by belägen vid sjön Opplimen mellan Rättvik och Leksand; här slog sig Karlfeldt ned många år efter diktens tillkomst; bågiga månen månskärans rundning; Bergsängsbackar backar i byn Bergsäng som gränsar till Sjugare
2. aklejornas akleja, vanlig odlingsväxt; lid sluttning; liljeklockor avser möjligen dagliljan; helgsmål tidpunkt dagen före sön- eller helgdag då helgen börjar; fåle häst; fållans inhägnadens; kid killing; vad varför; förnummit erfarit
3. allen ensam; knäckepilens skörpilens; rosen symbol för det bud som ängeln har bringat henne; vård vakt, skyddsande; en ängel ängeln Gabriel som talade om för Maria att hon var havande med Guds son (Luk 1:26); en salig örtagård himlen, paradiset; brudegång till bröllop; tiljan den nedgående solens stråle