Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Josep i skogen

Fridolins visor (1898)

Jag går bland nöt
i Vaktelmora löt,
där brakved blommar vitt emellan videspröt.
Jag går i tallmon,
ett stackars vallhjon.
Min bädd är strå, min spis är vattugröt.

Jag hör en lur
och vrålet av en tjur
åt Fröjdeskulla till, långt bortom fjällets mur.
Jag vet vem betar
på skogens vretar
och älvens brädd sin faders kreatur.

Jag går med fän
bland Vaktelmora trän,
och mina sommarår gå snabbt och snarligt hän.
Kom, vackra kulla
från Fröjdeskulla,
och sitt förrn dess en stund på mina knän!


Förklaringar:
1. nöt nötkreatur; löt betesmark; brakved buske med lättantändlig ved; tallmon mo, sandslätt, hed; vallhjon anställd att valla djur; strå halm; spis måltid; vattugröt rågmjölsgröt
2. lur lur av näver; betar här: vallar sin boskap; vretar små odlingar i skogen; brädd strand, kant
3. fän kreatur; sommarår ungdomsår; kulla flicka, dalkulla; förrn innan