Fattigmansverser I. Statarvisa

Flora och Bellona (1918)