Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Fem farliga F

Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)

              I en ung lantmans tänkebok

Fem F av mycken fara, som hotar kropp och själ,
jag tecknar till din varning, o yngling, och ditt väl;
ty flyr du deras snaror och vandrar stark och vis,
så har du ro i livet och hopp om paradis.

Det första F är Fogden, befallande och hård;
han lurar på ditt välstånd, din arvedel och gård.
Sök aldrig tvist med makten, men giv de höge sitt,
och bruka dina armar och värj vad se'n är ditt!

Det andra F jag lär dig är uttytt Fjärdingsman,
ty fogdens låga redskap och länsmans dräng är han.
Vart hastar du, o människa, som trotsar rätt och lag?
I morgon kanske mästerman, om fjärdingsman i dag!

Det tredje F är Flaskan, som står av falskhet full
och blickar vänligt mot dig, när du öppnar ditt schatull.
Kom sällan hand vid korken! Regera strängt din buk,
att ej ditt sinne varder ont och din lekamen sjuk!

Det fjärde F är Flickan, så smilande och skön;
hon lockar dig till dårskap som får sin svåra lön.
Ty håll din håg i tuktan, och vinn åt dina hår
den ädla ärekransen som en trofast ungkarl får!

Det femte fula F:et kan knappast skrivas ut,
men det har horn på knäna och osar svavellut;
och alla fyra F:n som här förut jag sagt,
de äga av det femte sin farlighet och makt.


Förklaringar:
"Fem farliga F" trycktes första gången i Strix julnummer 1899.

tänkebok i äldre tid en samling protokoll över brottmål vid en stads rådhusrätt, här: bok med varnande exempel
2. Fogden kronofogden var förr både polis och skatteuppbördsman; värj försvara
3. Fjärdingsman myndighetsperson underställd kronofogden; mästerman bödeln
4. schatull kista, skrin för förvaring av t.ex. karaffer; varder blir
5. Ty därför; håg lust; tuktan sträng disciplin
6. horn på knäna djävulen avbildas i äldre konst med horn, inte bara i pannan utan även på t.ex. knäna