Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Fanjunkar Berg

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)

Det är den barske fanjunkar Berg,
hans anlete lyser i lingonfärg,
han är tjocklagd men ståtlig och rak;
är knektarnas fasa men flickornas vän.
På ungdomsgillena virvlar han än
sin mö mellan tilja och tak.

Men folket tänker: »Din gamle uv,
nu borde du finna vilan ljuv,
se'n du tokats i all din dar!«
Ja, kom blott och sådant åt Bergen säg,
när han går på dans och på giljarväg!
Han ger dig ett snäsigt svar:

»Så länge ännu en flicka ser
förstulet bort till min plats och ler,
är, hin anamma, jag ung.
Så länge far jag i stampande flock
med pickande hjärta under min rock,
rask, yster och vig fast tung.«


Förklaringar:
"Fanjunkar Berg" trycktes första gången i Ny Illustrerad Tidning 18/2 1893.

En fanjunkare är en underofficer.
1. anlete ansikte; tilja golvbräda
2. giljarväg giljare: friare
3. hin anamma fan anamma