Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Det röda korset

Flora och Bellona (1918)

Den nittonde februari 1917

Nu är det fastlag. I högtidlig gång
gå veckorna, åt smärtans minnen vigda,
från Galiléen till Jerusalem,
och längs med vägen susa trädens kronor
vemodigt djupt i vårens brytningstid.
Nu längtar jordens son att lägga av
sin vardagslast av futtiga bekymmer
och vandra, under hjärtats suckan böjd,
på helig vallfärd under nattens stjärnor
och söka sig en oljelund att gråta,
tills påskens rena, fulla måne lyser
försoning in i sorgens örtagård.

Nej, ingen fåfäng gråt i denna tid,
då havet är för salt av alla tårar,
då jordens hälsning till den nya våren
är som en storm av suckande oliver
från folkens väldiga Getsemane!
Ej för en drömmande och trånsjuk pilgrim
de äro gjorda, dessa världens vägar,
där foten trampar, ej på blomstertörnen,
men på den splittrade granatens skärvor
och alla rester av vad mänskligt var.
Men väl är jorden rik på vigda lunder,
fast deras grenar hänga mångenstädes
som stympade och lytta krigarlemmar;
och se, därunder svartnar kors vid kors
som segerstod åt tidens konung, döden.

De svarta korsen, se de svarta korsen
på vissna kullar långt som blicken når!
Allt mera torftig våren återvänder,
allt glesare är kransen i hans händer,
den han vill utströ i de fallnas spår;
och folk på folk i glesnad skara skrider
allt längre in i hårda fastetider,
allt tyngre späkelsernas gissel slår.

I denna svarta korstid låt oss höja
det ljusa tecknet för vår vallfartslängtan.
Det röda korset, se det röda korset!
Dess armar låga klara som rubiner,
och som en eldstod ledande det skiner,
där genom moln av rykande ruiner
barmhärtigheten gör sin pilgrimsfärd.
Vid plågans bädd i tältet skall det lysa,
i frostens nätter värma dem som frysa,
och livets trötta veke, som vill slockna,
skall återtändas vid dess milda härd.
Varhelst det reses, där skall kulan skona,
som plågans ängel fordom i Egypten
på Herrens bud skred skonande förbi
var boning, märkt med påskalammets blod.
Tätt i tumultets hälar skall det följa,
förkunnande: »En gång din stolta bölja
skall sätta sig, du hatets heta flod,
ty djupare gå kärlekskällans flöden,
och livet segrar evigt över döden.
Bereden palmerna, palmsöndag stundar,
fridsfursten nalkas genom jordens lundar,
och marken grönskar åter i hans spår,
och alla klockor kriget sparat ringa
till mänsklighetens nya påsk och vår.«

                  *                *
                           *

Var då välkommen, fastlag! Jag vill tänka
på sorgens hjältar i legendens tid,
när under stjärnorna, som tårögt blänka,
jag kämpar ensam för mitt hjärtas frid.
Min egen klagan vill jag ödmjukt dränka
i världens mäktigt stora sorgebrus
och minnas: vad den ringe nu bör skänka
är ej sitt mörker, men en glimt av ljus.

Så lyft mig, vår! Vit är din ena vinge
och blomsterskär, som änglars vingar drömmas.
Du är ett barn – att som ett barn jag finge
av allt ditt ljusa vingsus genomströmmas!
Mörk är den andra; vår, du son av mull,
sorgmantelfjäril, skymningsfågel, för mig
på stig där korset vinkar rött framför mig,
till botgång för mitt hjärtas oros skull.


Förklaringar:
"Det röda korset" trycktes första gången i Post- och Inrikes Tidningar 20/2 1917. Dagen innan hade den reciterats vid en soaré på Kungliga Teatern.

1. fastlag fastan, de sex veckor som föregår påsken; åt smärtans minnen ... Jerusalem Jesu vandring från Galileen till Jerusalem veckorna före dom och korsfästelse; oljelund syftar på den natt i Getsemane på Olivberget där Jesus vakade innan han fängslades (Luk 22:39–46)
2. av alla tårar av världskrigets all gråt; en storm av suckande oliver ... Getsemane sammansatt bild som sammangjuter mänsklighetens ångest i världskrigets år med den ångest som Jesus och lärjungarna erfor i olivlunden. Getsemane betyder "olivpress"; pilgrim person som vallfärdar; vigda lunder heliga lunder
3. Allt mera torftig våren ... de fallnas spår bild för att vårens grönska får allt mindre utrymme i landskapet som sargats svårt av kriget; hårda fastetider matbristen under kriget; späkelsernas gissel självbestraffningarnas plåga
4. låga brinner; som en eldstod ledande det skiner Gud tog formen av en eldstod, en eldpelare, när han ledde Israels folk genom öknen (2 Mos 13:21–22); plågans ängel ... påskalammets blod för att Farao skulle frige Israels folk lät Herren döda allt förstfött, men för att israeliterna inte skulle drabbas uppmanades de att smörja sina dörrar med blodet från ett lamm (2 Mos 12); palmsöndag söndag före påsk, den dag då Jesus red in i Jerusalem och man lade ut palmblad på hans väg; fridsfursten Jesus
5. legendens tid tiden för Jesu lidande