Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)

Fäderna

 • Ej finns deras namn på hävdens blad
  – de levde i ringhet och frid –
  men jag...

Hos häxan

 • När den dimmiga natten som ler är grå
  och ångande rå,
  tar häxan den fotsida...

Husvilla andar

 • Jag grubblar åter på de kända orden,
  jag läser om min barndoms bästa saga
  och...

Höstvisa

 • Förtrogen hälsning låt mig vid ditt bröst
  dig kärligt bringa, klara, blida höst!

Inom hässjorna

 • Över Dalälvens lugna yta
  timmerstockarna långsamt flyta.
  Brunnbyskogen på andra...

Jägarlust

 • Nu torkar linet på gärdesgård
  och humlen är skördemogen.
  Röd som en räv och brun...

Kilak

 • Kilak, skald, träd fram inom kvinnosvärmen,
  lägrad tyst vid brynet av skog och hav.

Lindelin

 • Det står ett litet rosenträd i vattenstänk och dagg,
  o träd med ros och tagg,
  och...

Ljung

 • Ljung du fagra
  på hedar magra,
  min bästa blomma i barndomsår!
  Än får jag...

Långt borta i världen

 • Det drager en väg långt borta i världen
  igenom en vinterlig ödemark.
  Mellan...

Majnattsröster

 • »Hör, hur den kallar oss – hör du ej sången?
  Klingande strömmar i dalen den ner:

Midsommarvisor

 • Här gångar i lunden en mansperson
  med ridande sporrar och hatt med galon,
  med...

Mossen

 • Nedom berget, bort mot skogens gränser,
  breder mossen ut sig, flack och sank.
  Mellan...

Mot våra

 • När ängen, den vattensjuka,
  sitt första andpar har fått
  och tranbären ligga där...

Nu lyser månen klar och kall

 • Nu lyser månen klar och kall
  som min stolta älskades öga,
  och vinden går fram med...