Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

Fridolins visor (1898)

Barmhärtighetens tempel

 • Vi veta hon skall komma
  en gång till makt och spira,
  då hallarna stå tomma

Blomstervisor


 •                          ...

Dalmarsch

 • En flock dalkarlar tågar hem från sommararbetet

  Marschen går till Tuna

Drömmen och livet

 • Jag ville vara en mäktig man
  och bygga mig borg och rödja mig rike
  och gräva...

Du ler

 • Du ler med vita tänder
  och läppars röda glans,
  och blickens ny sig tänder,

Duvan och örnen

 • En duva kuttrade i kärlekstiden:

  Jag är en turturduva,
  mitt bröst är...

En envis dalkarls visa

 • Fördärves jag platt, om jag viker en tum
  ifrån mitt rum,
  om jag står där med...

En fader

 • En fattig man såg sin späde son, som han avlat i lönndom, stå blek och illa...

En löskerkarl

 • Vem är du och var kommer du från?
  – Det vill jag och kan jag ej säga.
  Har intet...

Från beväringsåren

 • Jag är mönstrad inför kronans bord och jag är funnen sund,
  och med karlasteg jag drager...

För vägens vind

 • Nu blåser vinden gäll och strid.
  Jag sitter i min höga sal
  och tänker på min...

Göken

 • Jag spelade och lekte de veckorna bort
  av en sommar så kort,
  då jag borde ha byggt bo...

Herr Snakendal

 • Vid Brittmässtid, när skymning föll,
  en riddersman på gården höll.
  Han skrek...

Humlevisa

 • Det är ej fritt jag minnes, när jag löser
  var smidig, mogen slinga från sin stör,

Håkan på heden*

 • Det blåser vind från nordanfjäll.
  Snön faller tät
  i stigens fjät
  av sista...