Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim (1901)

 och 

Aspåkers-polska

 • Varför sitta vi så still och tysta?
  Ha vi uttömt alla kära ord?
  Äro alla de små...

Bulan

 •           Vårsång till Polydor

  Hej, Polydor, kryp...

Böljeby-vals

 • Sjung, sjung i alarna,
  flygande storm, du kämpars vän,
  sjung, sjung i salarna;

De tysta sångerna

 • Det var som den tidiga, svala vår,
  då än all jorden är stum,
  fast mänskorna ana...

Den drömmande systern

 • Vinden spelar på sin sträng
  smäktande bukolika.
  Vill du gå på grönan äng,

Den rike ynglingen*


 •                
   I.
  Jag...

Dina ögon äro eldar

 • Dina ögon äro eldar och min själ är beck och kåda.
  Vänd dig från mig, förr'n jag...

Eden

 •                  I.

  Det...

Elie himmelsfärd

 • Här åker sankt Elia upp till himmelens land
  i en kärra så blänkande ny.
  Han bär...

En madrigal

 • Nu vill jag sitta på svällande tuva,
  spotta fiolen på halsen och skruva,
  driven...

Ett hjärta

 • Mitt hjärta är en stadig bälg
  av ekebarkat skinn.
  I trettiårigt sökn och helg

Fem farliga F

 •               I en ung lantmans tänkebok

Fridolins dårskap

 • Knappt leker mört, knappt hoppar lax,
  knappt blåses vintern ut,
  då står du röd...

Göjevisa

 • Skall granneligen förstås av en var som
            känner...

Höstens vår

 • Nu är den stolta vår utsprungen,
  den vår de svaga kalla höst.
  Nu blommar heden...