Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

T

Testamente

 • Nu slocknar daggens glitter
  och skyarna förstoras,
  och alla fåglars kvitter
  i...

Till Bellona

 • Mars var din broder eller gemål, ty skalderna tveka,
  om du förvärvat din kärlek till...

Till en apotekare

 • Min vän på Basilisken!
  Var dag jag går förbi
  jag ser dig bakom disken

Till en diakon

 • Det är i glödande Bartelstider,
  och solen bränner så skinnet svider,
  och även en...

Till en jordförvärvare

 • Vad trevar du i nordanskog
  kring bondens magra lott?
  Finns det ej grevar övernog

Till en proletär

 • Om du vill göra Kvistbom rätt, o eftervärld, så säg:
  Han lopp i nitets fotsvett på...

Till en sekreterare

 • Där du skrider, min kusin,
  blank och fin,
  hög i min,
  som i suset av blågula...

Till jungfru Cecilia Böllja

 • En visbok jag ägnar dig, Sissela Böllja.
  Jag kan ej fördölja
  att mot din ljuvhet...

Tillägnan

 • Min mun är full av glädjerop och klagan,
  min själ av dagslång storm och särlafläktar....

Tjugondedag

 • I hopar driver snön mot våra rutor,
  och stormen, rullande från havet, sjunger
  sin...

Träslottet


 •               I.

  Uret slår med hammaren

Tuna ting

 •            MED ETT BIHANG

   Dalkarlarnes brev...

Två stämmor

 • Giv mig ett strängaspel att ljuvligt leka
  för alla hjärtan trånande och veka!
  Gör...