Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

M

Maj i Munga

 • Vackra Maj i Munga,
  fjärran stråkar sjunga,
  fjärran stråkar ropa dig
  till...

Maja hönstjuv

 • Jag talar ej om
  varifrån jag kom,
  men jag gick precis dit det lyste mig.
  Vid...

Majgreven

 • Knappt hanarne golo, knappt dagens ljus
  stack in genom fönstren i svalar och hus,

Majnattsröster

 • »Hör, hur den kallar oss – hör du ej sången?
  Klingande strömmar i dalen den ner:

Midsommarvisor

 • Här gångar i lunden en mansperson
  med ridande sporrar och hatt med galon,
  med...

Mikael

 • De svarta molnen sjunga
  en sång på Mikaels dag
  och svepa rymden i tunga
  och...

Mikrokosmos

 •        Motiv ur bondepraktikan

  Jag är av jorden, jag är...

Min guddotter

 • I.

  Lilla lättingen min, lilla tättingen min,
  skall hon sova, fast klockan går...

Minnesång

 • Amour, amour! Min kärlek är en lur
  som ropar högt på stridens dag emot ditt hjärtas...

Mossen

 • Nedom berget, bort mot skogens gränser,
  breder mossen ut sig, flack och sank.
  Mellan...

Mot våra

 • När ängen, den vattensjuka,
  sitt första andpar har fått
  och tranbären ligga där...

Månhymn vid Lambertsmässan

 • Träd ut mellan brokiga bäddomhängen,
  stig upp från ditt läger i skogarnas fukt