Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

H

Helig lund

 • Det ljusnar över dalarna
  och alla skogar sjunga.
  Vi sitta vi i salarna
  så...

Herr Snakendal

 • Vid Brittmässtid, när skymning föll,
  en riddersman på gården höll.
  Han skrek...

Hjärtstilla

 • Stilla och skumt är på heden,
  dagssus och dagsljus dö hän.
  Stjärnorna skönjas,...

Hos häxan

 • När den dimmiga natten som ler är grå
  och ångande rå,
  tar häxan den fotsida...

Humlevisa

 • Det är ej fritt jag minnes, när jag löser
  var smidig, mogen slinga från sin stör,

Humlor

 • Stig, vårens sol, du ljumma,
  och skin på humlornas bon.
  Flyg ut ur kamrar skumma,...

Husvilla andar

 • Jag grubblar åter på de kända orden,
  jag läser om min barndoms bästa saga
  och...

Håkan på heden*

 • Det blåser vind från nordanfjäll.
  Snön faller tät
  i stigens fjät
  av sista...

Härolden

 • Just som solen gick upp i ett dansande sken,
  då lyfte Johan Krylbom ur sängen sina ben,...

Hästkarlar

 •  Över en målning. Till fanjunkaren och
      svärdsmannen Jakob Olsson...

Häxorna


 •                      I.

Höstens glädje

 • – Gallhumlen tumlar kring min förstubro,
  östanvinden mumlar sin långlåt utan ro.

Höstens vår

 • Nu är den stolta vår utsprungen,
  den vår de svaga kalla höst.
  Nu blommar heden...

Hösthorn

 • Du buktiga horn, som har strövat så vitt,
  på tjurpannan fäst och kring vallerskans hals,...

Höstpsalm

 • Jag såg en rosenbuske, stänkt med blod,
  jag såg ett rep som gnagt en tiggarländ,