Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
# = Å,Ä eller Ö

F

Fanjunkar Berg

 • Det är den barske fanjunkar Berg,
  hans anlete lyser i lingonfärg,
  han är tjocklagd...

Fattigmansverser

 • Dikterna II–IV i sviten "Fattigmansverser" har sin bakgrund i minnesbilder från Gerda...

Fattigmansverser I. Statarvisa


 •                   I.

     ...

Fattigmansverser II. Gökstölden


 •                 II.

     ...

Fattigmansverser III. Sommardansen


 •              III.

     ...

Fattigmansverser IV. Syskonen


 •                 IV.

       ...

Fem farliga F

 •               I en ung lantmans tänkebok

Fiskarvisa

 • Min stråt är glad, min sol är bjärt,
  min styrman är en tös,
  liksom en gädda rak...

Fjällstorm

 • På dörren famla tunga, grova nävar,
  och axlar bända hårt mot kojans knut –

Flickan i Gränge

 • Min flicka är hemma i Gränge
  allt på en gästgivargård.
  Nu ha vi ej råkats på...

Flora och Bellona

 •                   Till –

  Om...

Fogden i Heidelberg

 •                 Des Knaben Wunderhorn

Forsen

 • Sakta och tvekande
  börjar han färden;
  solig och smekande
  drar honom världen;...

Fridolins dårskap

 • Knappt leker mört, knappt hoppar lax,
  knappt blåses vintern ut,
  då står du röd...

Från beväringsåren

 • Jag är mönstrad inför kronans bord och jag är funnen sund,
  och med karlasteg jag drager...