Skip to main content

Ljung

Ljung du fagra
på hedar magra,
min bästa blomma i barndomsår!
Än får jag bida
i drömmar frida
hos dig en soldag då sunnan går.

Här bada hyddor
i doft av kryddor
från gröna enar och timjan röd,
och vinden bjuder
en dryck som sjuder
av slättens hälsa och sommarns glöd.

Hit skall hon följa
– när vindar bölja
en soldag – hon som jag fjärran fann.
Här skall jag fråga,
om med min låga
mitt sköna hedland hon älska kan.

Och in i kransen
hon bär i dansen
en kväll vars lycka jag anar blott
skall ljung jag fläta,
att ej förgäta
hon må min börd och min barndomslott.

Ljung du fagra
på hedar magra,
min bästa blomma i barndomsår!
Än får jag bida
i drömmar frida
hos dig en soldag då sunnan går.

Här bada hyddor
i doft av kryddor
från gröna enar och timjan röd,
och vinden bjuder
en dryck som sjuder
av slättens hälsa och sommarns glöd.

Hit skall hon följa
– när vindar bölja
en soldag – hon som jag fjärran fann.
Här skall jag fråga,
om med min låga
mitt sköna hedland hon älska kan.

Och in i kransen
hon bär i dansen
en kväll vars lycka jag anar blott
skall ljung jag fläta,
att ej förgäta
hon må min börd och min barndomslott.