Skip to main content

Inledning

TILL NÅGRA AV dessa utläggningar äro originalen före-
fintliga endast i utläggarens fantasi. Som målande dalkarl
kräver jag mina gamla yrkesbröders blygsamma rätt: att måla 
som det faller mig in, med nyckfull pensel, blandande gycklets
och allvarets bilder – i mina föregångares anda om än med
delvis annan teknik.

TILL NÅGRA AV dessa utläggningar äro originalen före-
fintliga endast i utläggarens fantasi. Som målande dalkarl
kräver jag mina gamla yrkesbröders blygsamma rätt: att måla 
som det faller mig in, med nyckfull pensel, blandande gycklets
och allvarets bilder – i mina föregångares anda om än med
delvis annan teknik.