Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Nobelmedalj och Nobeldiplom

Nobelmedaljen för litteratur

obv phy che me liNobelmedaljen - litteratur © Nobelstiftelsen           Med särskilt tillstånd av Nobelstiftelsen 

rev  litNobelmedaljen - litteratur, baksida © Nobelstiftelsen                                               Med särskilt tillstånd av Nobelstiftelsen   

Nobeldiplomet

Nobeldiplomet är utfört av konstnären Berta Svensson-Piehl.
Nedan följer bild på Nobeldiplomet och konstnärens beskrivning av diplomet.

nobeldiplomet

Berta Svensson-Piehls beskrivning av Nobeldiplomet

Berta Svensson-Piehl beskriver Nobeldiplomet för Karlfeldts maka Gerda Karlfeldt i ett brev från 1945:

"Sidan 1

nobeldiplomet edited_edited_2nobeldiplombeskrivn vnstersida

Sidan 2

nobeldiplomet edited_edited_3nobeldiplombeskrivn hgersida

 Nobeldiplomet och Nobelmedaljen (kopia)

Det utsökt vackra Nobeldiplomet och en kopia av Nobelmedaljen som den 10 december 1931 förärades Erik Axel Karlfeldts diktning visas på Nobelmuseet i Stockholm.