Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtsgården i Leksand - Sångs i Sjugare


stora huset basbildHuvudbyggnaden på Sånggården
Foto: Hans Barenthein
Hon kommer utför ängarna vid Sjugare by
Hon är en liten kulla med mandelblommans hy
ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by,
där aldrig det dammar och vandras.

Ur "Jungfru Maria"
(
Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim)

Erik Axel Karlfeldt köper en gård i Sjugare, Leksand

 EAK ser ut över ägorna

Erik Axel Karlfeldt köpte den 27 augusti 1921 en gård i leksandsbyn Sjugare, skönt belägen ovan sjön Opplimen mellan Leksand och Rättvik. Karlfeldt gav gården namnet Sånggården, i dagligt tal Sångs. Vid Karlfeldts övertagande var gården en ödegård.

1922 EAK, Emma Zorn, oxeln

Här sitter Erik Axel Karlfeldt och Emma Zorn på Sånggården 1922. En ensam oxel (som fanns kvar fram till 2009) var det enda träd som fanns på gården. "Där stod en märklig oxel, ensam, lik en ek, skövlad men stark..."

Huset före ombyggnad

1921 Olarsgrden som köptes i Sjugare

Omfattande utbyggnad

Med hjälp av Gustaf Ankarcrona lät Karlfeldt genomföra en omfattande utbyggnad.

Stora huset Ancarcronas ritning                                   Ancarcronas originalritning

Sångs på vårenHuvudbyggnaden byggdes om/till enligt Ankarcronas ritning ovan och .det inreddes ett arbetsrum åt skalden i en tillförd s.k. gammelstuga.Karlfeldts arbetsrum kom också ofta att kallas Gammelstugan. Inflyttning skedde den 22 maj 1922.

GammelstuganGammelstugan med Karlfeldts arbetsrum till höger. 
Foto: Hans Barenthein
Andra gamla, timrade stugor sattes upp på gården som ekonomibyggnader. Nere vid sjön Opplimen placerades en gammal fäbod som bl.a. fungerade som tvättstuga. Sånggården påminner om en bergsmansgård. Karlfeldt hade sitt barndomshem, bergsmansgården Tolvmansgården i Karlbo, i tankarna.

arbetsrummet 2009

arbetsrummet

Karlfeldts arbetsrum - interiör med vy mot Lustgården och sjön Opplimen 
Foto: Hans Barenthein

En prunkande trädgård anläggs

lustgarden ester claessonTrädgården med lustgård och lusthus planlades i samarbete med den kända trädgårdsarkitekten Ester Claesson, vars originalritningar från 20-talet finns bevarade. En rikedom av träd, buskar och örter planterades varav ett respektingivande antal som normalt inte klarar klimatet norr om Dalälven.

lustgrden frdig slutet juli  brunnen 1 sept 1927             Lustgården under uppbyggnad, 1927


1928 eak i lustgrden                         Karlfeldt i Lustgården 1929


mamma gull i lustg 2            Karlfeldts döttrar Ulla och Anna i Lustgården

 

Familjen Berggren flyttar in på Sångs

När familjen Karlfeldt lämnade Sångs 1992 blev Gunbritt och Bo Berggren de nya ägarna. Tillsammans med Gunbritt och Bo verkar Karlfeldtsamfundet för att Karlfeldtsgården i Leksand, Sångs i Sjugare skall bevaras.

gunbritt och bo

Gemensamt ägande av inventarier

Karlfeldtsamfundet och familjen Berggren äger inventarierna i Karlfeldts arbetsrum och har på så sätt kunnat bevara det i ursprungligt skick.

Gåvobrev

Nedanstående dokument är uppsatt i entrén till Gammelstugan:

Gåvotext

Sånggården

Försommar på Sångs

Sankta Birgitta, dig till behag,
nu på din dag,
plantar jag Vadstenaliljan.
Drivans dotter, blygsam och blid,
bofast vid Vättern sen långlig tid,
må hon trivas vid Siljan.

Träd jag sätter till skugga och frukt,
buskar och ris till blomning och lukt,
gamla örter till läkedom,
här där vreten stod tom.

Ur "Plantering" (Hösthorn)

Försommar på Sångs


Den s.k. Morarosen skänkt av Emma Zorn blommar fortfarande.


Sommar på Sångs - Musik vid Siljan

Musik vid Siljan
Årligen i juli månad har Musik vid Siljan haft två stora arrangemang på Sångs.
Foto: Bo Berggren

Karlfeldts sista sommar på Sångs

EAK 1930 i Lustgården


Var ligger gården och hur hittar jag dit?

VägvisareEn kilometer från riksväg 70 mellan Leksand och Rättvik i Dalarna ligger Karlfeldtsgården i Leksand, Sångs i Sjugare.