Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker
År 2014 är det 150 år sedan Erik Axel Karlfeldt föddes. Detta bör och skall Samfundet uppmärksamma på ett särskilt sätt. En begynnelse på planeringen av jubileumsfirandet skedde redan vid förra årets sommarmöte, då den avslutande söndagen bl.a. ägnades åt en timmas "brainstorming" i Sångs. Mötesdeltagarna utvecklade stor kreativitet, och förslagen som framkom sammanfattades av Samfundets sekreterare att vidareföra till styrelsen.

Samfundets Hemsida har fått en sådan omfattning att den har vuxit ur sin kostym. Det i sin tur har medfört att uppladdning av ny information stöter på problem. Av den anledningen är hem­­sidan under omarbetning så att den kan läggas upp i det s.k. molnet, något som skapar stor flexibilitet också inför framtiden.

Karlfeldtsamfundets tidigare styrelseledamot Arne Eriksson har gått ut tiden. Han var född 1929 i Krylbo, tog ingenjörs­examen 1950 och hade sina yrkesverksamma år i Stockholm som byrådirektör vid Byggnadsstyrelsen och intendent, senare ­direktör, vid AB Svenska Bostäder. Genom hela livet odlade han intresset för litteratur och särskilt Karlfeldts lyrik.