Tunga namn på Karlfeldtsymposium i Sigtuna i oktober

Frågan om Erik Axel Karlfeldts förhållande till en gudstro har varit föremål för diskussion bland hans uttolkare. Nu har Karlfeldtsamfundet kallat till ett symposium där frågan kan, om inte slutgiltigt utredas, så åtminstone sakkunnigt diskuteras av ett antal initierade och välformulerade teologer, ­litteraturvetare och skriftställare.

Symposiet kommer att äga rum på Sigtunastiftelsen (vilket är den utan tvekan lämpligaste platsen för ett sådant symposium). Ett imponerande antal föredragshållare/deltagare i panelsamtal har redan anmält sin vilja att delta: Agneta Pleijel, Anders Piltz, Caroline Krook, Cecilia Wejryd, Claes-Bertil ­Ytterberg, Eva Ström, Eva-Britta Ståhl, Jesper Svenbro, Jørgen Straarup, Kristina Nilsson-Jerneck. Och ­Maria Schottenius kommer att fungera som ­moderator under symposiet.

Symposiet på Sigtunastiftelsen börjar på förmiddagen fredagen den 13 oktober och slutar efter lunch ­lördagen den 14 oktober. Under den tiden kommer deltagarna att få vara med om mycket givande föredrag, ­panelsamtal, underhållning under fredagkvällen, ­följande föredrag och panelsamtal under lör­dagen och en sammanfattande diskussion till slut. Karlfeldtsamfundets medlemmar inbjuds till att delta – antingen genom att vara med och bo på stiftelsen under fredag-lördag (inklusive lunch, middag, frukost och lunch) eller enbart delta i symposieföredragen. Vik de dagarna i almanackan redan nu! Välkomna!

Ola Nordenfors