Karlfeldtmedaljen till Lars Hjertner

Hjertner får KarlfeldtmedaljenLars Hjertner (f. 1964) är en alltigenom seriös och uttrycksfull artist – professionell i vad han än gör, om det så gäller stora teaterroller eller att dra en spelmanslåt på fiol. Han blev känd för den stora pub­liken på hemmaplanen Dalarna genom en oslagbar rolltolkning som Mats Ersson i Himlaspelet under nära 20 år. En person som länge har varit medlem i samfundet och så många gånger glatt oss med kon­geniala tolkningar av Karlfeldts lyrik.

Lars Hjertner är född i Horndal i Karlfeldts hemtrakter, har vuxit upp med och reciterat Karlfeldt vid otaliga tillfällen sedan unga år. På Sångs har han varit ständigt återkommande artist sedan början av 1990-talet, så också i Karlbo där han blev Årets Fridolin 2006 med motiveringen ”Lars Hjertner är skådespelaren och spelmannen som likt Fridolin rör sig mellan allmogekultur och klassiska sköna konstarter”. 1996 fick han Karlfeldtsamfundets stipendium för sin föreställning Karlfeldt – kurbitsmålaren.

Hans ­nuvarande hemmaplan, sedan 20 år, är Göteborgs-­Operan med musikal- och teaterroller. Lars Hjertner är i hela sin gärning en Fridolin – en strålande skådespelare och en lysande ambassadör för Karlfeldt.

Gunilla Stenman Jacobson