Anna Nordlund ny styrelseledamot

Anna NordlundAnna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik vid Uppsala universitet.

– Mitt intresse för Karlfeldt och hans tid är stort, men jag har framförallt forskat om Selma Lagerlöf och skrivit biografin Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna (2018), berättar hon. Jag har starka släktband till Hälsingland, men också till Värmland, och hör till dem som ser reminiscenser av sin egen barndom i Karlfeldts naturlyrik, även om 102 år skiljer oss åt.

– Som litteraturvetare, lärarutbildare och mamma till fyra pojkar födda mellan 2003 och 2008 har jag ett starkt engagemang för barns och ungas rätt att få upptäcka läsandets glädje. Tillsammans med Ann Boglind har jag sammanställt antologin En bro av poesi, som Svenska Akademien gav i gåva till alla barn som började förskoleklass hösten 2021. Vi har också utarbetat Litteraturbankens undervisningsportal Litteraturbanken skola kring Selma Lagerlöfs författarskap och kring svensk poesi. Även inom Karlfeldtsamfundet hoppas jag kunna arbeta för barns och ungas rätt att få ta del av litteratur.