Kallelse till årsmöte 1/4

Karlfeldtsamfundets medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 1 april i Bringsalen, Ersta konferens, Ersta­gatan 1 K, Stockholm.

Om en medlem har ett ärende att behandla på årsmötet ska förslag inkomma skriftligen till styrelsen minst fjorton dagar i förväg. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i god tid innan mötet.