Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

OBS! Årets års- och sommarmöte senareläggs

Vasteras 1wStyrelsen för Karlfeldtsamfundet har beslutat att senarelägga årets sommar/årsmöte p.g.a. den rådande osäkra situationen. Nytt datum och ny plats blir den 16-17 oktober 2021 i Västerås.

Mer information kommer att finnas på samfundets hemsida varefter sidan uppdateras. Nästa nummer av Karlfeldtbladet som brukar komma i dessa dagar får också lov att vänta till vecka 24, så att vi kan ge så god, aktuell och trolig information som möjligt.