Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Vinnare av Ungdomens Karlfeldtpris 2020

Årets jury fick mottaga tolv uppsatser från elever i samma skola, Martin Koch-gymnasiet i Hedemora, med Lillemor Karlsson som lärare.

Första pris (4000 kr) tilldelas Alma Ekroos för uppsatsen Microkosmos – en annorlunda människosyn. Andra pris (3000 kr) går till Jennifer Liljekvist Karlfeldts dikter – för alla. Tredje pris (3000 kr) delas mellan Isabelle Liljekvist, Karlfeldts sorgliga avsked, och Rozana Abd Alahad, Karlfeldts längtan efter fred på jorden. Samtliga elever som skickat in sina uppsatser belönas med ett medlemskap i samfundet under 2021.

Vid Karlfeldtsamfundets årsmöte i Uppsala kungjordes pristagarnas namn och vi hoppas få se dem på Vintermötet och förära dem ett diplom. Vi vill också uppmärksamma deras lärare Lillemor Karlsson, som fått sina elever att upptäcka och intressera sig för Karlfeldts diktning. 

Ungdomens Karlfeldtpris instiftades av Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar Anna Karlfeldt-Larsson och Ulla Barenthein. Syftet bakom priset är att litterärt intresserade ungdomar skall stimuleras att läsa Karlfeldts diktning och formulera några tankar kring hans diktning i en uppsats. Priset utdelades första gången 2008.