Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Kallelse till årsmöte 24/10 i Uppsala

Karlfeldtsamfundets medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen den 24 oktober kl. 10.30 i Baptistkyrkan, Bangårdsgatan 11 i Uppsala.

Om en medlem har ett ärende att behandla på årsmötet ska förslag inkomma skriftligen till styrelsen minst fjorton dagar i förväg. OM situationen tillåter planerar vi en lätt lunch efter årsmötet och därefter ytterligare en programpunkt. Vi kommer att uppdatera med fler detaljer via hemsidan och e-post så snart något är relativt säkert.