Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Sommarmötet 2020 i Leksand ställs in

Efter ingående samråd och med sorg i hjärtat har samfundets styrelse tagit beslutet att skjuta på årets färdigplanerade sommarmöte till sommaren 2021. Ett beslut fattat av omsorg för alla våra deltagare och våra medverkande. Samfundets årsmöte kommer istället att genomföras under hösten i Uppsala, då vi även planerar för lunch och ytterligare en programpunkt. Fler detaljer kommer i Karlfeldtbladet i slutet av maj/början av juni och även här på hemsidan.