Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Ny donation till Karlfeldtarkivet på KB

Den 17 oktober anlände Erik Axel Karlfeldts dotterdotter Mika Larsson till Kungliga biblioteket (KB) i Humlegården i Stockholm dragande på en rullväska. Mika hade meddelat att hon ville komma och överlämna material för att komplettera det redan omfattande Karlfeldtarkivet i KB.

Mika, jag själv och min kollega Anne Scherman, handskriftsbibliotekarie, tog hissen upp till Karlfeldtrummet (vart annars!) som är beläget allra högst upp under takåsarna i KB-huset. Väl där placerade Mika sin rullväska på golvet och började sedan duka upp av dess innehåll på bordet samtidigt som hon med inlevelse och kunskap berättade om vad det var som vi efterhand fick se. Det rör sig om material efter Erik Axel och Gerda Karlfeldt som ända tills nu har förvarats inom familjen, men som Mika nu önskar ska införlivas i Karlfeldtarkivet, såsom fotoalbum, pärmar med telegram samt flera innehållsrika gästböcker från Sångs.

Karlfeldtdonation till KBI de nu överlämnade fotoalbumen ingår bland annat tidiga bilder på sönerna, från tiden före det att ­äktenskapet med Gerda ingicks, tagna under sköna sommarvistelser. De omfattande gästböckerna från Sångs verkar vara en kultur- och personhistorisk guldgruva med text och bild av Albert Engström, ­Anders och Emma Zorn samt många andra. I en tjock pärm finner vi mängder av kondoleanstelegram som skickats till Gerda Karlfeldt efter ­makens död, bl.a. ett från kung Gustaf V avsänt från Paris till ”fru karlfeldt stkm”: ”med anledning av eder mans ovaentade bortgaang ­saender jag mitt hjertligaste deltagande. gustaf”. Ett gripande telegram från Selma Lagerlöf har ­expedierats från telegrafstationen i Östra Ämtervik: ”nu har sankt elias tagit opp den goda dalasonen i sin gnistrande vagn och kör honom på den branta himlavägen i heder och glädje till Guds faders hus medan allt sveriges folk blickar efter den bortfarne i saknad och sorg. selma lagerlöf”

Det nu donerade materialet kommer att beskrivas och göras sökbart i Arken, som är en söktjänst för Kungliga bibliotekets enskilda arkiv och samlingar och som nås på adressen arken.kb.se. Därefter kommer det att förvaras för evigheten i KB:s klimatsäkra magasin djupt nere i bergrummet under Humlegården, men kommer, liksom övrigt material i Karlfeldtarkivet, att kunna beställas fram och studeras i KB:s specialläsesal.

Johannes Rudberg

Bilden: Karlfeldts barnbarn Mika Larsson, KB:s handskriftsbibliotekarie Anne Scherman och Johannes Rudberg, ledamot av Karlfeldtsamfundets styrelse, samlade vid skaldens porträtt i Karlfeldtrummet.