Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Års- och sommarmöte 2018 på Biskops Arnö

Karlfeldtsamfundets årliga sommarmöte kommer att hållas den 10-12 augusti på Biskops Arnö, en ö i Mälaren mellan Uppsala och Enköping. Reservera redan nu helgen! Programmet kommer att presenteras i nästa nummer av Karlfeldtbladet.
Se karta

BA 1