Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Sångs blir kvar i familjen Berggrens ägo!

I 25 år har Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare ägts och förvaltats av Gunbritt och Bo Berggren. Det är en enorm kulturell insats de gjort under dessa 25 år. Karlfeldtsamfundet är fyllt av tacksamhet för detta. Sångs har varit en replipunkt för medlemmarna och gården har säkerligen varit en av de viktigaste ­rekryteringsbaserna för Karlfeldtintresset.

KB17 2 omslagHär har trädgården skötts på ett sätt som gjort den unik bland svenska trädgårdar och helt efter Ester Claessons och Karlfeldts ursprungliga intentioner. Besökarna har beståtts med doft- och synerfarenheter och begåvats med levande beskrivningar av vad de erfar, ackompanjerade med Karlfeldts lyrik. Gunbritt har i detta avseende varit outtröttlig och mött med öppna famnen när besökare knackat på porten. Vid speciella dagar, Sångsdagen på försommaren och vid Musik vid Siljan i juli, har här också erbjudits kvalificerade kulturella program. Dessutom har poesivandringar genomförts en kväll i veckan i juli.

Det är med djup tacksamhet Samfundet riktar sig till Gunbritt och Bo för deras insatser. Som alla Samfundets medlemmar förmodligen vet har gården under året varit utbjuden till försäljning. I detta avseende har de gångna månaderna inneburit en sorts sorgearbete för oss i samfundet, även om vi förstått att den stunden måste komma. Det har funnits många intresserade eventuella köpare. Men nu har man kommit fram till ett nytt beslut: Gården får bli kvar i familjens ägo!

Det är med en enorm glädje jag tar del av detta besked och jag tror med mig hela Samfundet. Visserligen kommer inte gården att vara totalöppen på samma generösa villkor som tidigare men besök kommer att tas emot vid väl planerade tillfällen som annonseras. Det vi vet är att vi även nästa år kan njuta av Sångsdagen 26 maj, poesi­vandringar i juli samt Musik vid Siljan med Anna Ihlis den 3 juli. Vi ser alltså med glad tacksamhet en fortsättning på den stora insats Gunbritt och Bo har gjort.

Det senaste numret av Karlfeldtbladet har Sångs som tema. Där berättar bland annat Gunbritt Berggren om minnen från 25 år på Sångs. 

Claes-Bertil Ytterberg
Ordförande