Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Vinnare av Ungdomens Karlfeldtpris

Vid årsmötet presenterades pristagarna i 2017 års tävling. Första pris gick till Amanda Rydelius och­ andra pris till Anna Norrby, som skriver så här:

Amanda Anna”Vi har gått i samma klass på programmet International Baccalaureate (kallat IB), på Katedralskolan i Uppsala, och har även arbetat med varandras texter i över fyra år. Särskilt en kurs i litteratur med en fantastisk lärare, Jeanette Löfstrand, gjorde att vi blev­ ­intresserade av att använda våra kunskaper i litteraturanalys och uppsatsskrivande – vilket ledde till att vi skrev varsin uppsats om Karlfeldt! Att ta sig an Karlfeldt var en riktigt rolig utmaning, särskilt att få skapa sig egna uppfattningar om honom utifrån biografier och hans diktning. Det gjorde ett väldigt brett ämne lätt att avgränsa till vinklarna vi valde.”

Amanda jobbar för tillfället i en bokaffär i Stockholm, men ska ta ett halvår ledigt för att skriva, och sedan vill hon plugga vidare till miljövetare i Skottland, helst vid Edinburgh eller St. Andrews. Anna har olika jobb, men ska precis börja läsa en kortare kurs om barn- och ungdomslitteratur. Hon vill bli översättare och har som plan att läsa vidare inom språk, litteratur och europakunskap, antingen i Sverige eller någon annanstans i Europa. 

Ungdomens Karlfeldtpris instiftades av Karlfeldtsamfundet som en hedersbevisning för skaldens döttrar Anna Karlfeldt-Larsson och Ulla Barenthein. Syftet bakom priset är att litterärt intresserade ungdomar skall stimuleras att läsa Karlfeldts diktning och formulera några tankar kring hans diktning i en uppsats. Priset utdelades första gången 2008. 

Gunilla Stenman Jacobson