Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Förändringar i styrelsen efter årsmötet

Jon KarlfeldtVid årsmötet i Karlfeldtsamfundet i Tällberg den 8 augusti valdes Jon Karlfeldt (bilden) in som ordinarie ledamot i styrelsen. Jon Karlfeldt kommer att fungera som biträdande informationsansvarig. Ny vice ordförande är Gunilla Stenman Jacobson. Gunbritt Berggren lämnar styrelsen efter lång och trogen tjänst. Gunnar Lundh är ny sammankallande i valberedningen och Ann-Cathrin Haglund lämnar densamma. Styrelsen har efter årsmötet följande sammansättning:

Ordförande: Claes-Bertil Ytterberg
Vice ordförande och informationsansvarig: Gunilla Stenman Jacobson
Sekreterare: Jørgen Straarup
Kassaförvaltare: Anders Back
Klubbmästare: Ebba Nordström, Yngve Lennerstrand
Biträdande informationsansvarig: Jon Karlfeldt
Övriga ledamöter:
Ola Nordenfors
Stina Otterberg
Johannes Rudberg