Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Vårsånger på Sångsdagen 20 maj

Lördag 20 maj kl. 15.00 på Karlfeldtgården Sångs i Sjugare sjunger vi in våren tillsammans med kören Canzonetta från Uppsala. Medtag gärna kaffekorgen. Fri entré. För ytterligare information, se www.sangs.se.